Helion

Het bedrijf

Helion is gespecialiseerd in customer experience management. Ze peilen naar factoren om na te gaan waarom klanten wel of niet bepaalde producten kopen, waarom ze trouw blijven (of net niet) aan merken en wat hun verwachtingen zijn van merken. Dat doen ze o.a. aan de hand van mystery shopping. Voor hun onderzoeken doen ze een beroep op zogenaamde evaluators.

De naam

Helion een naam die er uitsprong in het woud van grijze proposities. De naam moet de nodige sérieux uitstralen om potentiële klanten niet af te schrikken en tegelijk opvallen in het concurrentiële landschap. De naam Helion bevat de helix-stam, verwijzend naar de zoektocht van de DNA van de merken waarvoor Helion werkt. De -ion uitgang focust dan weer op de wetenschappelijke aanpak waarmee Helion zijn onderzoeken fundeert.

Logo en huisstijl: glossy.tv

Website: www.helionresearch.com

Leave a Reply