Fibroniq

Het bedrijf

Het UGent Nanofiber consortium is een consortium van 8 onderzoeksgroepen die werken rond het centrale thema “nanovezels”. Binnen dit consortium wordt naast de ontwikkeling en uitbouw van de technologie om nanovezels te maken (elektrospinning), onderzoek verricht naar de eigenschappen van nanovezelstructuren in functie van specifieke toepassingen zoals in water- en luchtfiltratie, wound dressings en drug release.

De naam

De naam verwijst duidelijk naar de activiteiten van het consortium en zet het vooruitstrevende en wetenschappelijk karakter extra in de verf. Het consortium vormt de link tussen het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en het bedrijfsleven. Daarom is het belangrijk dat de naam een duidelijk onderscheidend vermogen bezit tegenover die van buitenlandse collega’s. Beschikbaarheid als domeinnaam vormde een extra basisvereiste.

Huisstijl en logoBeeld.Inzicht

Website: www.fibroniq.com

Leave a Reply